Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/04/2018          

Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/5 năm 2018

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2018, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:

- Các lớp học ngày 25/4/2018 (Thứ tư), 30/4 (Thứ hai), 01/5 (Thứ ba) được nghỉ học và không bù.
Trường hợp CBGD có yêu cầu dạy thêm giờ cho các tiết học được nghỉ, vui lòng đăng ký với Phòng Đào tạo SĐH để được bố trí phòng học.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/04/2018          

Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/5 năm 2018

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2018, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:

- Các lớp học ngày 25/4/2018 (Thứ tư), 30/4 (Thứ hai), 01/5 (Thứ ba) được nghỉ học và không bù.
Trường hợp CBGD có yêu cầu dạy thêm giờ cho các tiết học được nghỉ, vui lòng đăng ký với Phòng Đào tạo SĐH để được bố trí phòng học.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012