Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Thông báo đăng ký môn học cho SV năm thứ 4 trở đi (27/02-02/3/2018)

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng học vụ SĐH ngày 11/11/2016 của Trường Đại học Bách Khoa;
Nay Trường Đại học Bách Khoa cho phép sinh viên đại học chính quy năm thứ 4 trở đi của Trường được đăng ký các môn học trình độ thạc sĩ để tích lũy tín chỉ cho chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đăng ký môn học:
- Số tín chỉ được đăng ký: Tối đa 15 tín chỉ
- Chi tiết và quy trình đăng ký môn học xem tại Cổng Thông tin đào tạo sau đại học của Trường theo địa chỉ: http://www.grad.hcmut.edu.vn/sv
- Thời gian đăng ký môn học: Từ ngày 27/02 đến ngày 02/3/2018.

2. Công nhận môn học:
- Sinh viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học Sau đại học sau khi kết thúc môn học. Các môn học này được xem xét miễn học và công nhận kết quả học tập trong chương trình đào tạo thạc sĩ khi sinh viên trúng tuyển cao học của Trường.
- Thời hạn công nhận môn học: 03 năm kể từ ngày thi kết thúc môn học.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Thông báo đăng ký môn học cho SV năm thứ 4 trở đi (27/02-02/3/2018)

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng học vụ SĐH ngày 11/11/2016 của Trường Đại học Bách Khoa;
Nay Trường Đại học Bách Khoa cho phép sinh viên đại học chính quy năm thứ 4 trở đi của Trường được đăng ký các môn học trình độ thạc sĩ để tích lũy tín chỉ cho chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đăng ký môn học:
- Số tín chỉ được đăng ký: Tối đa 15 tín chỉ
- Chi tiết và quy trình đăng ký môn học xem tại Cổng Thông tin đào tạo sau đại học của Trường theo địa chỉ: http://www.grad.hcmut.edu.vn/sv
- Thời gian đăng ký môn học: Từ ngày 27/02 đến ngày 02/3/2018.

2. Công nhận môn học:
- Sinh viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học Sau đại học sau khi kết thúc môn học. Các môn học này được xem xét miễn học và công nhận kết quả học tập trong chương trình đào tạo thạc sĩ khi sinh viên trúng tuyển cao học của Trường.
- Thời hạn công nhận môn học: 03 năm kể từ ngày thi kết thúc môn học.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012