Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/09/2017          

Kết thúc thu học phí học kỳ Hè 2017 (HK3/2016 - 2017)

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc kết thúc đóng học phí học kỳ hè 2017. Các học viên vui lòng không đóng học phí trong thời gian này cho đến khi có thông báo thu học phí mới nhằm tránh học phí không được cập nhật. Thông báo thu học phí HK1/2017-2018 dữ kiến sẽ có vào đầu tháng 10/2017.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/09/2017          

Kết thúc thu học phí học kỳ Hè 2017 (HK3/2016 - 2017)

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc kết thúc đóng học phí học kỳ hè 2017. Các học viên vui lòng không đóng học phí trong thời gian này cho đến khi có thông báo thu học phí mới nhằm tránh học phí không được cập nhật. Thông báo thu học phí HK1/2017-2018 dữ kiến sẽ có vào đầu tháng 10/2017.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012