Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/01/2017          

Kết thúc thu học phí HK1/2016-2017

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc đã kết thúc thời gian thu học phí của HK1/2016-2017. Phòng Đào tạo SĐH đang xử lý và chuẩn bị dữ liệu học phí mới cho HK2/2016-2017.

Bắt đầu từ ngày 21/01/2017, các học viên vui lòng không thanh toán học phí HK1/2016-2017 qua BKPay để tránh trường hợp học phí không được xử lý, không được cập nhật.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/01/2017          

Kết thúc thu học phí HK1/2016-2017

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc đã kết thúc thời gian thu học phí của HK1/2016-2017. Phòng Đào tạo SĐH đang xử lý và chuẩn bị dữ liệu học phí mới cho HK2/2016-2017.

Bắt đầu từ ngày 21/01/2017, các học viên vui lòng không thanh toán học phí HK1/2016-2017 qua BKPay để tránh trường hợp học phí không được xử lý, không được cập nhật.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012