Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/03/2016          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2015-2016 lần 2 dành cho các môn học chính qui

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK2/2015-2016 (dành cho các môn học chính qui) trong đợt đóng học phí lần 2 thông qua hệ thống BKPay như sau:
  • Thời gian: từ ngày 21/03/2016 đến 27/05/2016.
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách.
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, trưa từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên, chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/03/2016          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2015-2016 lần 2 dành cho các môn học chính qui

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK2/2015-2016 (dành cho các môn học chính qui) trong đợt đóng học phí lần 2 thông qua hệ thống BKPay như sau:
  • Thời gian: từ ngày 21/03/2016 đến 27/05/2016.
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách.
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, trưa từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên, chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012