Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 17/07/2015          

Lịch thu học phí học kỳ Hè 2015 dành cho các học viên Chính quy đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của Học kỳ Hè 2015 sẽ như sau: bắt đầu thu học phí từ ngày 18/07/2015 đến 25/07/2015.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK hè 2015 qua NH OCB dành cho các khóa 2011,2012, 2014 và 2015 xem tại đây >>>
Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK hè 2015 qua NH OCB dành cho khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lưu ý:
        - Sau khi kết thúc đợt đóng học phí khoảng 1 tuần thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua   "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2015-2016 nhấp vào đây >>>>
       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.
        - Lịch lấy biên lai tại phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ có thông báo sau (dự kiến tháng cuối tháng 8 sẽ lấy biên lai học phí)
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 17/07/2015          

Lịch thu học phí học kỳ Hè 2015 dành cho các học viên Chính quy đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của Học kỳ Hè 2015 sẽ như sau: bắt đầu thu học phí từ ngày 18/07/2015 đến 25/07/2015.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK hè 2015 qua NH OCB dành cho các khóa 2011,2012, 2014 và 2015 xem tại đây >>>
Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK hè 2015 qua NH OCB dành cho khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lưu ý:
        - Sau khi kết thúc đợt đóng học phí khoảng 1 tuần thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua   "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2015-2016 nhấp vào đây >>>>
       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.
        - Lịch lấy biên lai tại phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ có thông báo sau (dự kiến tháng cuối tháng 8 sẽ lấy biên lai học phí)
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012