Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 22/06/2013          

Thay đổi ngày thi môn Quản lý chất lượng từ ngày 30/06/2013 sang ngày 14/07/2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v thay đổi ngày thi môn Quản lý chất lượng lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 2012 tại Lâm Đồng do cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan giảng dạy từ 30/06/2013 sang ngày 14/07/2013, giờ thi không thay đổi.

Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 22/06/2013          

Thay đổi ngày thi môn Quản lý chất lượng từ ngày 30/06/2013 sang ngày 14/07/2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v thay đổi ngày thi môn Quản lý chất lượng lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 2012 tại Lâm Đồng do cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan giảng dạy từ 30/06/2013 sang ngày 14/07/2013, giờ thi không thay đổi.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012