Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 21/12/2012          

Danh sách học viên chưa đóng học phí HK1/2012-2013 tại Đà Lạt

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên chưa đóng học phí HK1/2012-2013, xem file đính kèm bên dưới. Đến ngày 26/12/2012 mà các học viên vẫn chưa hoàn thành việc đóng học phí HK1/2012-2013 thì phòng Đào tạo SĐH sẽ hủy việc đăng ký môn học HK1/2012-2013 của các học viên và vẫn ghi nợ học phí.

Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 21/12/2012          

Danh sách học viên chưa đóng học phí HK1/2012-2013 tại Đà Lạt

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên chưa đóng học phí HK1/2012-2013, xem file đính kèm bên dưới. Đến ngày 26/12/2012 mà các học viên vẫn chưa hoàn thành việc đóng học phí HK1/2012-2013 thì phòng Đào tạo SĐH sẽ hủy việc đăng ký môn học HK1/2012-2013 của các học viên và vẫn ghi nợ học phí.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012