Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 01/03/2016          

Lịch đóng học phí HK2/2015-2016 dành cho các học viên tại Lâm Đồng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên của Trường tại cở sở Lâm Đồng về việc đóng học phí HK2/2015-2016 như sau:

1. Cách thức đóng học phí: học viên đóng học phí trực tiếp vào tài khoản NH Agribank - chi nhánh Hiệp Phước của trường đại học Bách Khoa từ ngày 01/03/2016 đến 22/03/2016 với thông tin tài khoản như sau:

  • Ngân hàng: Agribank - chi nhánh Hiệp Phước
  • Số tài khoản1940201178555
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Bách Khoa
  • Nội dung:

                 + Đối với học viên chính qui:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí HK2/2015-2016 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
                 + Đối với học viên làm luận văn:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí luận văn HK2/2015-2016 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
               
               +
Đối với học viên bồi dưỡng: <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Bồi dưỡng Đà Lạt đóng học phí HK2/2015-2016 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)

2. Mức học phí: học viên xem mức học phí phải đóng ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ 2/2015-2016 tại trang cá nhân http://www.pgs.hcmut.edu.vn hoặc http://www.grad.hcmut.edu.vn/hv/ (lưu lý phải đăng nhập vào trang cá nhân).
 
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp văn phòng đại diện trường đại học ĐHBK Tp.HCM tại Lâm Đồng: 063 3555.855 hoặc điện thoại phòng Đào tạo SĐH Bách Khoa: 38647256 #5262 - 08 38637318 (gặp anh Vũ).

Lưu ý: 
            - Các học viên vui lòng không chuyển khoản từ máy ATM vì không có thông tin để cập nhật học phí;
            - Sau khi đóng tiền học phí thì học viên photo lại phiếu đóng tiền và nộp cho văn phòng Đại diện trường ĐHBK Tp.HCM tại Lâm Đồng;       
            - Phần nội dung phải ghi chính xác thông tin theo hướng dẫn bên trên để học phí;
            - Học viên nào không hoàn thành học phí HK2/2015-2016 sẽ bị cảnh cáo học vụ sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ luận văn, điểm thi đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 01/03/2016          

Lịch đóng học phí HK2/2015-2016 dành cho các học viên tại Lâm Đồng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên của Trường tại cở sở Lâm Đồng về việc đóng học phí HK2/2015-2016 như sau:

1. Cách thức đóng học phí: học viên đóng học phí trực tiếp vào tài khoản NH Agribank - chi nhánh Hiệp Phước của trường đại học Bách Khoa từ ngày 01/03/2016 đến 22/03/2016 với thông tin tài khoản như sau:

  • Ngân hàng: Agribank - chi nhánh Hiệp Phước
  • Số tài khoản1940201178555
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Bách Khoa
  • Nội dung:

                 + Đối với học viên chính qui:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí HK2/2015-2016 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
                 + Đối với học viên làm luận văn:  <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Đà Lạt đóng học phí luận văn HK2/2015-2016 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)
               
               +
Đối với học viên bồi dưỡng: <Mã số học viên> + <Họ tên> + Học viên Bồi dưỡng Đà Lạt đóng học phí HK2/2015-2016 (ghi đầy đủ và chính xác như thông báo để được cập nhật học phí)

2. Mức học phí: học viên xem mức học phí phải đóng ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ 2/2015-2016 tại trang cá nhân http://www.pgs.hcmut.edu.vn hoặc http://www.grad.hcmut.edu.vn/hv/ (lưu lý phải đăng nhập vào trang cá nhân).
 
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp văn phòng đại diện trường đại học ĐHBK Tp.HCM tại Lâm Đồng: 063 3555.855 hoặc điện thoại phòng Đào tạo SĐH Bách Khoa: 38647256 #5262 - 08 38637318 (gặp anh Vũ).

Lưu ý: 
            - Các học viên vui lòng không chuyển khoản từ máy ATM vì không có thông tin để cập nhật học phí;
            - Sau khi đóng tiền học phí thì học viên photo lại phiếu đóng tiền và nộp cho văn phòng Đại diện trường ĐHBK Tp.HCM tại Lâm Đồng;       
            - Phần nội dung phải ghi chính xác thông tin theo hướng dẫn bên trên để học phí;
            - Học viên nào không hoàn thành học phí HK2/2015-2016 sẽ bị cảnh cáo học vụ sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ luận văn, điểm thi đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012