Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 24/12/2014          

Nhận biên lai học phí các môn học thuộc khối KTBS của HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận biên lai học phí các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung của HK1/2014-2015 dành cho học viên cao học đã thanh toán học phí qua BKPay như sau:

           - Thời gian nhận: 24/12/2014 - 31/12/2014, từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00
           - Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chính số 109, nhà A4
 
Lưu ý:
   - Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chánh sẽ không cấp biên lai học phí.
   - Khi đi nhận biên lai học phí thì học viên phải đem theo thẻ học viên.
   - Không được nhận thay biên lai học phí của học viên khác.
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 24/12/2014          

Nhận biên lai học phí các môn học thuộc khối KTBS của HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận biên lai học phí các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung của HK1/2014-2015 dành cho học viên cao học đã thanh toán học phí qua BKPay như sau:

           - Thời gian nhận: 24/12/2014 - 31/12/2014, từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00
           - Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chính số 109, nhà A4
 
Lưu ý:
   - Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chánh sẽ không cấp biên lai học phí.
   - Khi đi nhận biên lai học phí thì học viên phải đem theo thẻ học viên.
   - Không được nhận thay biên lai học phí của học viên khác.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012