Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/08/2014          

Lịch thu học phí Học Kỳ hè 2014 cho các MH thuộc kiến thức chính qui

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch đóng học phí Học Kỳ hè 2014 các Môn học thuộc khối kiến thức chính qui, như sau:

Thời gian đóng học phí: 06/08/2014 đến 11/08/2014

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch Bách Khoa (Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí Học Kỳ hè 2014 các môn học thuộc khối kiến thức chính qui

Mức học phí: Lý thuyết 35.000 đ/tiết, Thực hành 41.000 đồng/tiết

Học phí phải đóng: Học viên kiểm tra học phí Học Kỳ hè 2014 (HK3/2013-2014) phải đóng tại
trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí" từ ngày 05/08/2014 

Nhận biên lai học phí tại phòng KHTC từ ngày 03/09/2014 đến 18/09/2014 (khi đi lấy biên lai học phí, học viên nhớ cầm theo phiếu đã nộp tiền vào tài khoản Agribank của trường). Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 14h30 đến 16h00.

Lưu ý:
        - Học viên khóa 2014 (có đơn xin hoãn đóng học phí Tạm Thu lúc nhập học) thì bắt buộc phải đóng học phí các môn học của Học kỳ hè 2014 đã đăng ký.
        - Học viên khóa 2014 (đã đóng học phí Tạm Thu lúc nhập học) thì đăng nhập vào website cá nhân của mính để xem kết quả học phí. 
 
        - Học viên không hoàn tất việc đóng học phí Học Kỳ Hè 2014 thì kết quả đăng ký môn học của Học kỳ hè 2014 sẽ bị hủy, bị ghi nợ học phí và cấm đăng ký môn học vào học kỳ tiếp theo.
        - Các học viên có xin Tạm dừng họckhông học các môn học thuộc khối kiến thức chính qui của học kỳ hè 2014 mà vẫn xuất hiện thu học phí thì liên hệ lại phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết
        - Học viên phải giữ phiếu đã nộp tiền vào tài khoản NH Agribank của trường để lấy biên lai học phí và điều chỉnh học phí nếu có sai sót.
        - Mọi thắc mắc về đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để kiểm tra và giải quyết.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/08/2014          

Lịch thu học phí Học Kỳ hè 2014 cho các MH thuộc kiến thức chính qui

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Lịch đóng học phí Học Kỳ hè 2014 các Môn học thuộc khối kiến thức chính qui, như sau:

Thời gian đóng học phí: 06/08/2014 đến 11/08/2014

Địa điểm đóng học phí: Đóng trực tiếp vào TK Trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank CN Hiệp Phước, phòng giao dịch Bách Khoa (Trước cổng Lý Thường Kiệt trường Đại học Bách Khoa)

 Thông tin tài khoản:
  - Số TK: 1940201178555
  - Tên TK: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV + họ tên + đóng học phí Học Kỳ hè 2014 các môn học thuộc khối kiến thức chính qui

Mức học phí: Lý thuyết 35.000 đ/tiết, Thực hành 41.000 đồng/tiết

Học phí phải đóng: Học viên kiểm tra học phí Học Kỳ hè 2014 (HK3/2013-2014) phải đóng tại
trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí" từ ngày 05/08/2014 

Nhận biên lai học phí tại phòng KHTC từ ngày 03/09/2014 đến 18/09/2014 (khi đi lấy biên lai học phí, học viên nhớ cầm theo phiếu đã nộp tiền vào tài khoản Agribank của trường). Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 14h30 đến 16h00.

Lưu ý:
        - Học viên khóa 2014 (có đơn xin hoãn đóng học phí Tạm Thu lúc nhập học) thì bắt buộc phải đóng học phí các môn học của Học kỳ hè 2014 đã đăng ký.
        - Học viên khóa 2014 (đã đóng học phí Tạm Thu lúc nhập học) thì đăng nhập vào website cá nhân của mính để xem kết quả học phí. 
 
        - Học viên không hoàn tất việc đóng học phí Học Kỳ Hè 2014 thì kết quả đăng ký môn học của Học kỳ hè 2014 sẽ bị hủy, bị ghi nợ học phí và cấm đăng ký môn học vào học kỳ tiếp theo.
        - Các học viên có xin Tạm dừng họckhông học các môn học thuộc khối kiến thức chính qui của học kỳ hè 2014 mà vẫn xuất hiện thu học phí thì liên hệ lại phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết
        - Học viên phải giữ phiếu đã nộp tiền vào tài khoản NH Agribank của trường để lấy biên lai học phí và điều chỉnh học phí nếu có sai sót.
        - Mọi thắc mắc về đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để kiểm tra và giải quyết.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012