Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/10/2012          

Thông báo danh sách các học viên chưa đóng học phí luận văn và khóa luận đợt giao 20/08/2012

Phòng Đào tạo SĐH thông báo danh sách các học viên chưa đóng học phí luận văn và khóa luận đợt giao 20/08/2012. Các học viên có tên trong danh sách nợ học phí luận văn và khóa luận sẽ đóng tiền trong đợt thu học phí bổ sung HK1/2012-2013 của học viên cao học và nghiên cứu sinh

Xem thông tin lịch đóng học phí bổ sung tại đây >>>>>>>>

Xem danh sách các học viên còn nợ học phí luận văn và khóa luận bên dưới

Lưu ý: Sau khi hết thời hạn đóng học phí mà các học viên có tên trong danh sách nợ học phí luận văn và khóa luận vẫn chưa đóng thì phòng Đào tạo SĐH sẽ tiến hành xử lý theo qui chế học vụ.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/10/2012          

Thông báo danh sách các học viên chưa đóng học phí luận văn và khóa luận đợt giao 20/08/2012

Phòng Đào tạo SĐH thông báo danh sách các học viên chưa đóng học phí luận văn và khóa luận đợt giao 20/08/2012. Các học viên có tên trong danh sách nợ học phí luận văn và khóa luận sẽ đóng tiền trong đợt thu học phí bổ sung HK1/2012-2013 của học viên cao học và nghiên cứu sinh

Xem thông tin lịch đóng học phí bổ sung tại đây >>>>>>>>

Xem danh sách các học viên còn nợ học phí luận văn và khóa luận bên dưới

Lưu ý: Sau khi hết thời hạn đóng học phí mà các học viên có tên trong danh sách nợ học phí luận văn và khóa luận vẫn chưa đóng thì phòng Đào tạo SĐH sẽ tiến hành xử lý theo qui chế học vụ.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012