Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/11/2013          

Đăng ký thẻ ngân hàng Đông Á - dành cho Khóa 2013 - Đợt 1

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học nghiên cứu sinh Khóa 2013 - Đợt 1 như sau:

Đề nghị Lớp trưởng (đại diện lớp) của từng ngành liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo SĐH (gặp chị Hằng) để nhận “Giấy đăng ký sử dụng thẻ và dịch vụ thanh toán của ngân hàng Đông Á” từ ngày 11 → 13/11/2013 về phát cho các bạn trong lớp.

Các bước đăng ký đối với học viên cao học khóa 2013 đợt 1:

• Dành cho những trường hợp CHƯA có tài khoản của ngân hàng Đông Á
  - Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân: Số CMND; Ngày cấp; Nơi cấp ở trang cá nhân tại địa chỉ >>>
  - Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký sử dụng thẻ và dịch vụ thanh toán của ngân hàng Đông Á” (đính kèm
    bản sao CMND
)

• Dành cho những trường hợp ĐÃ có tài khoản của ngân hàng Đông Á
  - Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân: Số tài khoản của ngân hàng Đông Á; Số CMND; Ngày cấp; Nơi cấp ở trang cá nhân tại
    địa chỉ >>>
  - Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tự động học phí qua thẻ đa năng Đông Á
    (Không cần kèm bản sao CMND)

Lớp trưởng sẽ thu lại và phân loại theo 2 trường hợp trên nộp lại cho Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 20/11/2013

Đối với Nghiên cứu sinh khóa 2013 đợt 1:
Liên hệ trực tiếp phòng ĐT SĐH (gặp chị Hằng)

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/11/2013          

Đăng ký thẻ ngân hàng Đông Á - dành cho Khóa 2013 - Đợt 1

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học nghiên cứu sinh Khóa 2013 - Đợt 1 như sau:

Đề nghị Lớp trưởng (đại diện lớp) của từng ngành liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo SĐH (gặp chị Hằng) để nhận “Giấy đăng ký sử dụng thẻ và dịch vụ thanh toán của ngân hàng Đông Á” từ ngày 11 → 13/11/2013 về phát cho các bạn trong lớp.

Các bước đăng ký đối với học viên cao học khóa 2013 đợt 1:

• Dành cho những trường hợp CHƯA có tài khoản của ngân hàng Đông Á
  - Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân: Số CMND; Ngày cấp; Nơi cấp ở trang cá nhân tại địa chỉ >>>
  - Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký sử dụng thẻ và dịch vụ thanh toán của ngân hàng Đông Á” (đính kèm
    bản sao CMND
)

• Dành cho những trường hợp ĐÃ có tài khoản của ngân hàng Đông Á
  - Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân: Số tài khoản của ngân hàng Đông Á; Số CMND; Ngày cấp; Nơi cấp ở trang cá nhân tại
    địa chỉ >>>
  - Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tự động học phí qua thẻ đa năng Đông Á
    (Không cần kèm bản sao CMND)

Lớp trưởng sẽ thu lại và phân loại theo 2 trường hợp trên nộp lại cho Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 20/11/2013

Đối với Nghiên cứu sinh khóa 2013 đợt 1:
Liên hệ trực tiếp phòng ĐT SĐH (gặp chị Hằng)

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012