Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/09/2013          

Hủy môn học "Khoa học và CNVL tiên tiến"


Khoa Quản lý ngành đề nghị môn học "Khoa học và CNVL tiên tiến" do Thầy Nguyễn Văn Dán phụ trách sẽ không mở trong HK1/2013-2014.

Phòng Đào tạo SĐH đã tự động hủy kết quả đăng ký môn học không mở trên và môn học này sẽ được mở chính thức vào học kỳ 2 của khóa 2013 (HK2/2013-2014)

Mong các bạn học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/09/2013          

Hủy môn học "Khoa học và CNVL tiên tiến"


Khoa Quản lý ngành đề nghị môn học "Khoa học và CNVL tiên tiến" do Thầy Nguyễn Văn Dán phụ trách sẽ không mở trong HK1/2013-2014.

Phòng Đào tạo SĐH đã tự động hủy kết quả đăng ký môn học không mở trên và môn học này sẽ được mở chính thức vào học kỳ 2 của khóa 2013 (HK2/2013-2014)

Mong các bạn học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012