Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/09/2013          

Lịch học môn anh văn cơ bản, anh văn cơ sở và Triết học

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị học viên thời khóa biểu chính thức môn Anh văn cơ bản, anh văn cơ sở Triết học trong HK1/2013-2014.

Các Anh/Chị vui lòng login vào trang web xem Thời khóa biểu cá nhân để tra cứu lịch học chi tiết.

Lưu ý: tuần 4 bắt đầu ngày 09/09/2013 (thứ 2)

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/09/2013          

Lịch học môn anh văn cơ bản, anh văn cơ sở và Triết học

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị học viên thời khóa biểu chính thức môn Anh văn cơ bản, anh văn cơ sở Triết học trong HK1/2013-2014.

Các Anh/Chị vui lòng login vào trang web xem Thời khóa biểu cá nhân để tra cứu lịch học chi tiết.

Lưu ý: tuần 4 bắt đầu ngày 09/09/2013 (thứ 2)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012