Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/09/2013          

Đăng ký môn học thuộc khối KTBS dành cho HV thuộc CTĐT 2 năm (Gia hạn đến ngày 19/09/2013)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo  đến các Anh/Chị học viên thuộc CTĐT 2 năm phải học các môn thuộc khối kiến thức bổ sung (KTBS) để hoàn tất chương trình cao học  về việc đăng ký các môn học thuộc khối KTBS qua 2 kênh như sau:

1. Học viên có thể đăng ký học chung với bậc đại học diện dự thính:

• Thời gian đăng ký từ 10/09/2013 - 12/09/2013

• Địa điểm đăng ký: Phòng Đào Tạo (nhà A1)

Học viên vui lòng xem chi tiết kế hoạch đăng ký tại đây >>>

2. Phòng Đào tạo SĐH sẽ mở các môn học thuộc khối KTBS đối với các môn học không được mở dự thính ở hệ đại học:

Ngày 11/09/2013: danh sách các môn học thuộc khối KTBS dự kiến mở trong HK1/2013-2014 sẽ công bố trên website SĐH.

 Từ ngày 11/09/2013 --> 19/09/2013: học viên có thể đăng ký môn học online theo nguyện vọng tại đây >>>. Các môn học có
   sỉ số >=10 sẽ được mở lớp.

 Ngày 30/09/2013 (thứ 2, tuần 7): các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học dự kiến sẽ tổ chức vào tối thứ 3, 5, 7
  & chủ nhật trong tuần.

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/09/2013          

Đăng ký môn học thuộc khối KTBS dành cho HV thuộc CTĐT 2 năm (Gia hạn đến ngày 19/09/2013)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo  đến các Anh/Chị học viên thuộc CTĐT 2 năm phải học các môn thuộc khối kiến thức bổ sung (KTBS) để hoàn tất chương trình cao học  về việc đăng ký các môn học thuộc khối KTBS qua 2 kênh như sau:

1. Học viên có thể đăng ký học chung với bậc đại học diện dự thính:

• Thời gian đăng ký từ 10/09/2013 - 12/09/2013

• Địa điểm đăng ký: Phòng Đào Tạo (nhà A1)

Học viên vui lòng xem chi tiết kế hoạch đăng ký tại đây >>>

2. Phòng Đào tạo SĐH sẽ mở các môn học thuộc khối KTBS đối với các môn học không được mở dự thính ở hệ đại học:

Ngày 11/09/2013: danh sách các môn học thuộc khối KTBS dự kiến mở trong HK1/2013-2014 sẽ công bố trên website SĐH.

 Từ ngày 11/09/2013 --> 19/09/2013: học viên có thể đăng ký môn học online theo nguyện vọng tại đây >>>. Các môn học có
   sỉ số >=10 sẽ được mở lớp.

 Ngày 30/09/2013 (thứ 2, tuần 7): các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học dự kiến sẽ tổ chức vào tối thứ 3, 5, 7
  & chủ nhật trong tuần.

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012