Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2013          

Nghỉ học môn "Xúc tác phức", "Hóa học nano" ngày 7/9


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên học môn "Xúc tác phức", "Hóa học nano" do PGS.TS Nguyễn Ngọc Hạnh sẽ nghỉ học vào tuần 3 (ngày 07/9).

Lớp sẽ học bình thường bắt đầu từ tuần 4. Lịch học bù Cô sẽ thông báo cho lớp sau.

Mong các bạn học viên thông cảm.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2013          

Nghỉ học môn "Xúc tác phức", "Hóa học nano" ngày 7/9


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên học môn "Xúc tác phức", "Hóa học nano" do PGS.TS Nguyễn Ngọc Hạnh sẽ nghỉ học vào tuần 3 (ngày 07/9).

Lớp sẽ học bình thường bắt đầu từ tuần 4. Lịch học bù Cô sẽ thông báo cho lớp sau.

Mong các bạn học viên thông cảm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012