Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2013          

Kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào ngày 17/08/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào ngày 17/08/2013 của Khóa 2013 và các khóa 2012 trở về trước đăng ký kiểm tra chung, các học viên vui lòng xem kết quả chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

- Phòng ĐT SĐH sẽ dựa vào kết quả thi kiểm tra anh văn đầu vào để đăng ký môn anh văn tương ứng cho các học viên.

- TKB học môn anh văn sẽ được thông báo tại website.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2013          

Kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào ngày 17/08/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào ngày 17/08/2013 của Khóa 2013 và các khóa 2012 trở về trước đăng ký kiểm tra chung, các học viên vui lòng xem kết quả chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

- Phòng ĐT SĐH sẽ dựa vào kết quả thi kiểm tra anh văn đầu vào để đăng ký môn anh văn tương ứng cho các học viên.

- TKB học môn anh văn sẽ được thông báo tại website.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012