Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/08/2013          

Tập trung sinh hoạt đầu khóa & Giải đáp thắc mắc chuyên môn (Khóa 2013 đợt 1)

Phòng ĐT SĐH thông báo đến Học viên Cao họcNCS như sau:

• Tập trung sinh hoạt đầu khóa:
Từ 15g - 16g30 ngày 23/08/2013 tại Hội Trường A5.

• Tập trung tại Khoa giải đáp thắc mắc về chuyên môn:
        
        - Thời gian: từ 16h30 - 17h30
        - Địa điểm: vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/08/2013          

Tập trung sinh hoạt đầu khóa & Giải đáp thắc mắc chuyên môn (Khóa 2013 đợt 1)

Phòng ĐT SĐH thông báo đến Học viên Cao họcNCS như sau:

• Tập trung sinh hoạt đầu khóa:
Từ 15g - 16g30 ngày 23/08/2013 tại Hội Trường A5.

• Tập trung tại Khoa giải đáp thắc mắc về chuyên môn:
        
        - Thời gian: từ 16h30 - 17h30
        - Địa điểm: vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012