Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 13/06/2013          

Đã có bằng Thạc Sĩ đợt 1/2013 (DS 96 học viên)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đã có 96 bằng TN Thạc Sĩ đợt 1/2013. Đề nghị các anh chị tân Thạc Sĩ có tên trong DS đính kèm bên dưới đến phòng ĐT SĐH nhận bằng từ ngày 14/06/2013.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 13/06/2013          

Đã có bằng Thạc Sĩ đợt 1/2013 (DS 96 học viên)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đã có 96 bằng TN Thạc Sĩ đợt 1/2013. Đề nghị các anh chị tân Thạc Sĩ có tên trong DS đính kèm bên dưới đến phòng ĐT SĐH nhận bằng từ ngày 14/06/2013.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012