Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/05/2013          

Gia hạn thời gian thực hiện Luận văn HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (có sự chấp thuận của CBHD, BM và Khoa QL chuyên ngành) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH.

- Biểu mẫu download tại trình đơn Biểu mẫu Học viên Cao Học hoặc tại đây >>>

- Thời hạntừ ngày 27 -> 31/05/2013

Lưu ý:  - Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang web.
           - Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không  chính đáng

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/05/2013          

Gia hạn thời gian thực hiện Luận văn HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (có sự chấp thuận của CBHD, BM và Khoa QL chuyên ngành) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH.

- Biểu mẫu download tại trình đơn Biểu mẫu Học viên Cao Học hoặc tại đây >>>

- Thời hạntừ ngày 27 -> 31/05/2013

Lưu ý:  - Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang web.
           - Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không  chính đáng

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012