Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 13/05/2013          

Đăng ký kiểm tra trình độ Anh văn (dành học viên cao học đang cần hoàn thành môn AV cơ sở để được giao đề tài)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v đăng ký kiểm tra trình độ Anh văn theo định hướng TOEIC dành học viên cao học đang cần hoàn thành môn AV cơ sở để được giao đề tài.

- Thời gian kiểm tra: 8:30 ngày thứ Bảy 25/05/2013
- Địa điểm: trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10 (Cơ sở 1)

Thủ tục đăng ký:
- Thời gian: từ 08/05/2013 đến 16:00 ngày 23/05/2013
  (Đăng ký bổ sung vào 24/05/2013 và trước 8:30 ngày 25/05/2013)
- Địa điểm: Cửa số 2 PĐT (nhà A1)
- Lệ phí: 50.000 đ

Dự kiến kết quả sẽ công bố trên trang web PĐT (www.aao.hcmut.edu.vn) vào ngày 28/05/2013.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 13/05/2013          

Đăng ký kiểm tra trình độ Anh văn (dành học viên cao học đang cần hoàn thành môn AV cơ sở để được giao đề tài)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v đăng ký kiểm tra trình độ Anh văn theo định hướng TOEIC dành học viên cao học đang cần hoàn thành môn AV cơ sở để được giao đề tài.

- Thời gian kiểm tra: 8:30 ngày thứ Bảy 25/05/2013
- Địa điểm: trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10 (Cơ sở 1)

Thủ tục đăng ký:
- Thời gian: từ 08/05/2013 đến 16:00 ngày 23/05/2013
  (Đăng ký bổ sung vào 24/05/2013 và trước 8:30 ngày 25/05/2013)
- Địa điểm: Cửa số 2 PĐT (nhà A1)
- Lệ phí: 50.000 đ

Dự kiến kết quả sẽ công bố trên trang web PĐT (www.aao.hcmut.edu.vn) vào ngày 28/05/2013.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012