Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/05/2013          

Nghỉ học ngày 18 & sáng19/05 của các lớp cao học


Do tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2013 - đợt 1 vào ngày 18 & sáng ngày 19/05/2013, Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến  quý Thầy/ Cô và các Anh/Chị học viên về việc nghỉ học của các lớp cao học theo danh sách đính kèm.

Lịch học bù các môn học này sẽ  được tổ chức  vào tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/05/2013          

Nghỉ học ngày 18 & sáng19/05 của các lớp cao học


Do tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2013 - đợt 1 vào ngày 18 & sáng ngày 19/05/2013, Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến  quý Thầy/ Cô và các Anh/Chị học viên về việc nghỉ học của các lớp cao học theo danh sách đính kèm.

Lịch học bù các môn học này sẽ  được tổ chức  vào tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012