Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/04/2013

Thay đổi lịch thi HK2/2012-2013 của một số chuyên ngành của học viên Cao Học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về việc thay đổi ngày thi, giờ thi và phòng thi của một số chuyên ngành của các khoa sau:

 •  Khoa Kỹ thuật địa chất và dầu khí
 •  Khoa Cơ khí
 •  Khoa Kỹ thuật xây dựng
 •  Khoa Kỹ thuật hóa học
 •  Khoa Quản lý công nghiệp

Các học viện cao học, nghiên cứu sinh vui lòng vào lịch thi cá nhân để cập nhật lại ngày thi, giờ thi và phòng thi mới.

Trân trọng thông báo ./.