Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 15/11/2021          

Gia hạn Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp tháng 11/2021


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt tháng 11 năm 2021, Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo đến Quý Anh/Chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 11/2021 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ:

Học viên chưa đạt chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra có thể nộp bổ sung trước ngày 05/11/2021. (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 10/2021, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại. Quý Anh/Chị học viên lưu ý tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ đều được gửi hậu kiểm)

2.   Thời gian nộp hồ sơ: Học viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 26/11/2021.

Hồ sơ cấp bằng gồm:

-    Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)

-    Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng) 

-    Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp khi nộp cuốn luận văn cho Thư viện), Anh/Chị chưa nộp cuốn luận văn cho Thư viện vui lòng nộp qua đường bưu điện theo hướng dẫn của link: https://bit.ly/2ZTOD5v

-  Lý lịch khoa học in từ trang cá nhân

-    Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến trên website, không cần in ra)

 Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ).
 
3. Hình thức nộp hồ sơ: Hiện tại nộp qua Bưu điện - Gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM

4.   Thời gian nhận bằng: Do dịch bệnh Covid-19 nên Nhà Trường không tổ chức làm lễ phát bằng, Phòng Đào tạo Sau Đại học sẽ thông báo thời gian cụ thể trên website và gửi email đến học viên khi Văn bằng được ký.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 15/11/2021          

Gia hạn Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp tháng 11/2021


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt tháng 11 năm 2021, Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo đến Quý Anh/Chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 11/2021 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ:

Học viên chưa đạt chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra có thể nộp bổ sung trước ngày 05/11/2021. (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 10/2021, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại. Quý Anh/Chị học viên lưu ý tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ đều được gửi hậu kiểm)

2.   Thời gian nộp hồ sơ: Học viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 26/11/2021.

Hồ sơ cấp bằng gồm:

-    Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)

-    Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng) 

-    Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp khi nộp cuốn luận văn cho Thư viện), Anh/Chị chưa nộp cuốn luận văn cho Thư viện vui lòng nộp qua đường bưu điện theo hướng dẫn của link: https://bit.ly/2ZTOD5v

-  Lý lịch khoa học in từ trang cá nhân

-    Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến trên website, không cần in ra)

 Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ).
 
3. Hình thức nộp hồ sơ: Hiện tại nộp qua Bưu điện - Gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM

4.   Thời gian nhận bằng: Do dịch bệnh Covid-19 nên Nhà Trường không tổ chức làm lễ phát bằng, Phòng Đào tạo Sau Đại học sẽ thông báo thời gian cụ thể trên website và gửi email đến học viên khi Văn bằng được ký.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012