Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/01/2022          

Đăng ký thi 2 kỹ năng Nói-Viết online


    Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nhằm hỗ trợ các học viên thiếu 2 kỹ năng nói - viết. Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Bách khoa sẽ tổ chức kỳ thi trực tuyến 2 kỹ năng nói - viết dành cho
 học viên cao học, dự kiến vào ngày 20/2/2022. Học viên vui lòng đăng  trên google form theo link đính kèm.
 
Thông tin dự thi, nhóm thi sẽ được cập nhật trên Elearning nên học viên lưu ý đăng  bằng tài khoản email trường cung cấp, có đuôi @hcmut.edu.vn (Học viên có thể xem lại trong giấy báo trúng tuyển). Ví dụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Thời hạn đăng 17h ngày 6/2/2022.
 
Link google form đăng  2 kỹ năng - nói viết: https://forms.gle/Z6YHUYWUKL6zzPTu6
 
Chú ý: Phòng SĐH chỉ chấp nhận đăng  trên google form theo link đính kèm, cung cấp tài khoản email hợp lệ. Học viên đăng  thành công sẽ nhận được email đóng lệ phí dự thi qua mail email trường cung cấp, có đuôi @hcmut.edu.vn.

 
Trân trọng.
 

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/01/2022          

Đăng ký thi 2 kỹ năng Nói-Viết online


    Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nhằm hỗ trợ các học viên thiếu 2 kỹ năng nói - viết. Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Bách khoa sẽ tổ chức kỳ thi trực tuyến 2 kỹ năng nói - viết dành cho
 học viên cao học, dự kiến vào ngày 20/2/2022. Học viên vui lòng đăng  trên google form theo link đính kèm.
 
Thông tin dự thi, nhóm thi sẽ được cập nhật trên Elearning nên học viên lưu ý đăng  bằng tài khoản email trường cung cấp, có đuôi @hcmut.edu.vn (Học viên có thể xem lại trong giấy báo trúng tuyển). Ví dụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Thời hạn đăng 17h ngày 6/2/2022.
 
Link google form đăng  2 kỹ năng - nói viết: https://forms.gle/Z6YHUYWUKL6zzPTu6
 
Chú ý: Phòng SĐH chỉ chấp nhận đăng  trên google form theo link đính kèm, cung cấp tài khoản email hợp lệ. Học viên đăng  thành công sẽ nhận được email đóng lệ phí dự thi qua mail email trường cung cấp, có đuôi @hcmut.edu.vn.

 
Trân trọng.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012