Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/09/2021          

Thông báo đăng ký môn học khối kiến thức bổ sung ngành Quản lý Xây dựng

Phòng Đào tạo Sau đại học dự kiến mở lớp chuyển đổi ngành Quản lý Xây dựng dành cho các thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành khác có nhu cầu xét tuyển hoặc dự thi Cao học trong đợt Tuyển sinh vào tháng 11/2021.
 
Để tạo điều kiện cho các học viên đã trúng tuyển Cao học chính thức, các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung của ngành Quản lý Xây dựng sẽ được tổ chức giảng dạy cùng lớp chuyển đổi này, bao gồm các môn học: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công và Quản lý dự án xây dựng.
 
Dự kiến khai giảng: 27/9/2021 (thứ hai).
 
Hình thức học: Trực tuyến qua Google Meet, đường dẫn lớp học sẽ do cán bộ giảng dạy gửi qua email cá nhân.
 
Các Anh, Chị học viên có nhu cầu và sắp xếp được thời gian, vui lòng đăng ký theo đường dẫn sau: https://forms.gle/hGPjhmR4feydp95f7
 
Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/9/2021 (thứ tư).
 
Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/09/2021          

Thông báo đăng ký môn học khối kiến thức bổ sung ngành Quản lý Xây dựng

Phòng Đào tạo Sau đại học dự kiến mở lớp chuyển đổi ngành Quản lý Xây dựng dành cho các thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành khác có nhu cầu xét tuyển hoặc dự thi Cao học trong đợt Tuyển sinh vào tháng 11/2021.
 
Để tạo điều kiện cho các học viên đã trúng tuyển Cao học chính thức, các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung của ngành Quản lý Xây dựng sẽ được tổ chức giảng dạy cùng lớp chuyển đổi này, bao gồm các môn học: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công và Quản lý dự án xây dựng.
 
Dự kiến khai giảng: 27/9/2021 (thứ hai).
 
Hình thức học: Trực tuyến qua Google Meet, đường dẫn lớp học sẽ do cán bộ giảng dạy gửi qua email cá nhân.
 
Các Anh, Chị học viên có nhu cầu và sắp xếp được thời gian, vui lòng đăng ký theo đường dẫn sau: https://forms.gle/hGPjhmR4feydp95f7
 
Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/9/2021 (thứ tư).
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012