Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 02/06/2021          

Thông báo về việc triển khai kỳ thi cuối học kỳ II năm học 2020-2021

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 tại TP. HCM, để đảm bảo an toàn cho học viên và Trường trong quá trình tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021 của các lớp cao học, theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học (HV) một số thông tin về việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tổ chức an toàn kỳ thi kết thúc học kỳ, cụ thể như sau:

1. Lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 của các lớp cao học vẫn tổ chức bình thường theo thời gian, địa điểm đã sắp xếp.
Tất cả các phòng thi đã được bố trí đảm bảo khoảng cách 2m giữa các HV và không quá 20 người/phòng thi (bao gồm cán bộ coi thi). HV vui lòng kiểm tra lịch thi cá nhân để cập nhật lịch thi mới.
HV thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ tại Trường gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

2. Trường hợp HV không thể tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ (vì giãn cách xã hội, cách ly...), HV có thể thực hiện thủ tục hoãn thi (bảo lưu kết quả học tập: các cột điểm thành phần đã có và thi lại vào các học kỳ tiếp theo (khi lớp môn học được mở)).
HV vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Biểu mẫu 25: Đơn xin hoãn thi" tại địa chỉ sau: http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/bieu-mau?start=20 , gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày thi (lưu ý: đơn cần ký tên xác nhận, sau đó chụp hoặc scan đơn).

3. Một số trường hợp đặc biệt nhằm hỗ trợ cho các HV bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 (HV bị cách ly theo Chỉ thị 16, sắp hết thời gian đào tạo…) nếu được sự chấp thuận của Giảng viên phụ trách môn học, HV được phép dự thi theo hình thức thi trực tuyến.
Bài kiểm tra trực tuyến được diễn ra vào đúng khung giờ của kỳ thi chính thức để đảm bảo tính công bằng cho các HV thi trực tiếp. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, HV cần đến Phòng Đào tạo Sau đại học (gặp Cô Hằng) để ký xác nhận tham gia dự thi.

Nếu HV cần sự hỗ trợ thêm, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cô Phương Dung) hoặc hotline của Phòng Đào tạo Sau đại học: 076 678 0247 (Anh Nguyễn Hữu Gơ).

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 02/06/2021          

Thông báo về việc triển khai kỳ thi cuối học kỳ II năm học 2020-2021

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 tại TP. HCM, để đảm bảo an toàn cho học viên và Trường trong quá trình tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021 của các lớp cao học, theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học (HV) một số thông tin về việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tổ chức an toàn kỳ thi kết thúc học kỳ, cụ thể như sau:

1. Lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 của các lớp cao học vẫn tổ chức bình thường theo thời gian, địa điểm đã sắp xếp.
Tất cả các phòng thi đã được bố trí đảm bảo khoảng cách 2m giữa các HV và không quá 20 người/phòng thi (bao gồm cán bộ coi thi). HV vui lòng kiểm tra lịch thi cá nhân để cập nhật lịch thi mới.
HV thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ tại Trường gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

2. Trường hợp HV không thể tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ (vì giãn cách xã hội, cách ly...), HV có thể thực hiện thủ tục hoãn thi (bảo lưu kết quả học tập: các cột điểm thành phần đã có và thi lại vào các học kỳ tiếp theo (khi lớp môn học được mở)).
HV vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Biểu mẫu 25: Đơn xin hoãn thi" tại địa chỉ sau: http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/bieu-mau?start=20 , gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày thi (lưu ý: đơn cần ký tên xác nhận, sau đó chụp hoặc scan đơn).

3. Một số trường hợp đặc biệt nhằm hỗ trợ cho các HV bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 (HV bị cách ly theo Chỉ thị 16, sắp hết thời gian đào tạo…) nếu được sự chấp thuận của Giảng viên phụ trách môn học, HV được phép dự thi theo hình thức thi trực tuyến.
Bài kiểm tra trực tuyến được diễn ra vào đúng khung giờ của kỳ thi chính thức để đảm bảo tính công bằng cho các HV thi trực tiếp. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, HV cần đến Phòng Đào tạo Sau đại học (gặp Cô Hằng) để ký xác nhận tham gia dự thi.

Nếu HV cần sự hỗ trợ thêm, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cô Phương Dung) hoặc hotline của Phòng Đào tạo Sau đại học: 076 678 0247 (Anh Nguyễn Hữu Gơ).

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012