Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/05/2021          

Thông báo thay đổi phòng thi ngày 29/5/2021 tại dãy nhà B4

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên về việc thay đổi phòng thi một số môn học trong ngày 29/5/2021 (thứ bảy), cụ thể như sau:

1. Môn Hệ hoạch định nguồn lực tổ chức - Mã MH: 075079
- Nhóm lớp 1A: 401B4 à 201B9
- Nhóm lớp 1B: 402B4 à 202B9

2. Môn Biến phân và phần tử hữu hạn - Mã MH: 125906
- Phòng 303B4 à 201B9

Lý do: Nhà trường tổ chức kỳ tuyển sinh năm 2021 của Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM tại các dãy nhà B4, B6, C4, C5 và C6. 

Lưu ý: Giờ thi không thay đổi.

Phòng thi mới đã được cập nhật tại trang cá nhân. Mong các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên thông cảm.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/05/2021          

Thông báo thay đổi phòng thi ngày 29/5/2021 tại dãy nhà B4

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên về việc thay đổi phòng thi một số môn học trong ngày 29/5/2021 (thứ bảy), cụ thể như sau:

1. Môn Hệ hoạch định nguồn lực tổ chức - Mã MH: 075079
- Nhóm lớp 1A: 401B4 à 201B9
- Nhóm lớp 1B: 402B4 à 202B9

2. Môn Biến phân và phần tử hữu hạn - Mã MH: 125906
- Phòng 303B4 à 201B9

Lý do: Nhà trường tổ chức kỳ tuyển sinh năm 2021 của Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM tại các dãy nhà B4, B6, C4, C5 và C6. 

Lưu ý: Giờ thi không thay đổi.

Phòng thi mới đã được cập nhật tại trang cá nhân. Mong các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên thông cảm.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012