Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/06/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học khối KTBS HK hè/2020-2021 (Đợt 3: 17-22/6/2021)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P.ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với HV thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2019 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2020 - đợt 12, P.ĐTSĐH sẽ tự động ĐKMH, HV vui lòng xem thời khóa biểu (TKB) cá nhân sau ngày 21/6/2021) như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 11/5 đến hết ngày 16/5/2021: HV ĐKMH khối KTBS online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 28/5 đến hết ngày 01/6/2021: HV ĐKMH khối KTBS online tại đây >>>
Đợt 3: Từ ngày 17/6 đến hết ngày 22/6/2021: HV ĐKMH khối KTBS online tại đây >>>

Lưu ý:
1. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, HK hè/2020-2021 sẽ triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố;
Ngày 05/7/2021 (thứ hai, tuần 1): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.
2. Các môn học có số lượng đăng ký >= 5 và được Khoa/Bộ môn phân công Cán bộ giảng dạy (CBGD) sẽ mở lớp chính thức.
3. Sau khi kết thúc đăng ký đợt 2, các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công CBGD), bị trùng TKB (do CBGD đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.ĐTSĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH và thông báo qua email cho HV.
4. HV có nhu cầu xin mở lớp các môn khối KTBS (đã bị hủy lớp), vui lòng làm thủ tục xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P.SĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 30/6/2021.
P.SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp
 
Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.
 
 
đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH)

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/06/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học khối KTBS HK hè/2020-2021 (Đợt 3: 17-22/6/2021)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P.ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) và lịch học dự kiến các môn học khối kiến thức bổ sung (KTBS) đối với HV thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2019 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2020 - đợt 12, P.ĐTSĐH sẽ tự động ĐKMH, HV vui lòng xem thời khóa biểu (TKB) cá nhân sau ngày 21/6/2021) như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 11/5 đến hết ngày 16/5/2021: HV ĐKMH khối KTBS online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 28/5 đến hết ngày 01/6/2021: HV ĐKMH khối KTBS online tại đây >>>
Đợt 3: Từ ngày 17/6 đến hết ngày 22/6/2021: HV ĐKMH khối KTBS online tại đây >>>

Lưu ý:
1. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, HK hè/2020-2021 sẽ triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning theo thời khóa biểu đã công bố;
Ngày 05/7/2021 (thứ hai, tuần 1): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.
2. Các môn học có số lượng đăng ký >= 5 và được Khoa/Bộ môn phân công Cán bộ giảng dạy (CBGD) sẽ mở lớp chính thức.
3. Sau khi kết thúc đăng ký đợt 2, các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công CBGD), bị trùng TKB (do CBGD đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.ĐTSĐH đã tự động hủy kết quả ĐKMH và thông báo qua email cho HV.
4. HV có nhu cầu xin mở lớp các môn khối KTBS (đã bị hủy lớp), vui lòng làm thủ tục xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P.SĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 30/6/2021.
P.SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp
 
Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.
 
 
đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012