Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 25/04/2021

Thông báo nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 năm 2021 và lịch học bù

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2021, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ kế hoạch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 và lịch học bù như sau:

1. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 21/4/2021 (thứ tư), 30/4 (thứ sáu), 01/5 (thứ bảy) được nghỉ và không học bù.
Trường hợp Giảng viên có nhu cầu dạy bù để đảm bảo khối lượng nội dung của môn học, Giảng viên sẽ đăng ký lịch dạy bù và thông báo đến học viên.

2. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 02/5/2021 (chủ nhật), 03/5 (thứ hai) được nghỉ học.
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.

Thời khóa biểu cụ thể đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang pgs.hcmut.edu.vn .

Trân trọng./.