Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/04/2021

Thông báo lịch thi HK2/2020-2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về lịch thi kết thúc môn học trong HK2/2020-2021 trong HK2/2020-2021.

Một số môn học sẽ có lịch thi bắt đầu từ ngày 28/4/2021 (thứ tư).

Các Anh/Chị NCS, HV và SV vui lòng kiểm tra lịch thi chi tiết tại trang cá nhân.

Trân trọng./.