Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/03/2021          

Thông báo nghỉ học ngày 28/3/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc nghỉ học vào ngày 28/3/2021, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức thi Đánh giá Năng lực năm 2021 đợt 1, các lớp có thời khóa biểu vào Chủ nhật, ngày 28/3/2021 (từ tiết 2 đến tiết 6) sẽ được nghỉhọc bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu Thầy/Cô phụ trách giảng dạy dạy bù vào thời gian khác, Thầy/Cô sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/03/2021          

Thông báo nghỉ học ngày 28/3/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc nghỉ học vào ngày 28/3/2021, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức thi Đánh giá Năng lực năm 2021 đợt 1, các lớp có thời khóa biểu vào Chủ nhật, ngày 28/3/2021 (từ tiết 2 đến tiết 6) sẽ được nghỉhọc bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu Thầy/Cô phụ trách giảng dạy dạy bù vào thời gian khác, Thầy/Cô sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012