Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/04/2013          

Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao HK2/12-13 (ngày học cuối 23/04/2013)

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & học viên thời khóa biểu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK2/2012-2013 như sau:

+ Lớp 1: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao dành cho Nghiên cứu sinhhọc viên học theo hướng nghiên cứu

Thời gian: học vào sáng thứ 2 & 3, từ 8:15 - 11:15 vào các tuần:

Tuần 12: ngày 01 & 02/04/2013;   tuần 13: ngày 08 & 09/04/2013

Tuần 14: ngày 15 & 16/04/2013;       tuần 15: ngày 22 & 23/04/2013;  

 
Địa điểm: Phòng Lecture Hall, Trung tâm Xuất sắc John von Neumann - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

Đề nghị học viên đi học đầy đủ đồng thời thường xuyên check email trường / email cá nhân + liên lạc nhóm. Có vấn đề gì Anh/Chị vui lòng liên hệ với Thầy Lương Vĩ Minh  qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 
 
Lưu ý: học viên không được nộp bài trễ hạn, không nộp bài qua email.

+ Lớp 2: Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học  dành cho học viên Khoa Điện – Điện tử & Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính

Thời gian: 17:30-20:30, thứ 5 vào các tuần

Tuần 7: 28/02/2013;     tuần 8: 07/03/2013;     tuần 9: 14/03/2013;  tuần 11: 28/03/2013;

Tuần 12: 04/04/2013;   

Địa điểm: Hội trường B4, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

 + Lớp 3: Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho học viên các Khoa còn lại (trừ học viên khoa Quản lý Công nghiệp)

Thời gian: 17:30-20:30, thứ 3 vào các tuần
Tuần 6: 19/02/2013;   tuần 7: 26/02/2013;     tuần 8: 05/03/2013;     tuần 9: 12/03/2013;

Tuần 12: 02/04/2013

Địa điểm: Hội trường A5, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Các bạn học viên vui lòng tra cứu Thời khóa biểu cá nhân để đi học cho đúng lớp.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/04/2013          

Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao HK2/12-13 (ngày học cuối 23/04/2013)

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & học viên thời khóa biểu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong HK2/2012-2013 như sau:

+ Lớp 1: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao dành cho Nghiên cứu sinhhọc viên học theo hướng nghiên cứu

Thời gian: học vào sáng thứ 2 & 3, từ 8:15 - 11:15 vào các tuần:

Tuần 12: ngày 01 & 02/04/2013;   tuần 13: ngày 08 & 09/04/2013

Tuần 14: ngày 15 & 16/04/2013;       tuần 15: ngày 22 & 23/04/2013;  

 
Địa điểm: Phòng Lecture Hall, Trung tâm Xuất sắc John von Neumann - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

Đề nghị học viên đi học đầy đủ đồng thời thường xuyên check email trường / email cá nhân + liên lạc nhóm. Có vấn đề gì Anh/Chị vui lòng liên hệ với Thầy Lương Vĩ Minh  qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 
 
Lưu ý: học viên không được nộp bài trễ hạn, không nộp bài qua email.

+ Lớp 2: Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học  dành cho học viên Khoa Điện – Điện tử & Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính

Thời gian: 17:30-20:30, thứ 5 vào các tuần

Tuần 7: 28/02/2013;     tuần 8: 07/03/2013;     tuần 9: 14/03/2013;  tuần 11: 28/03/2013;

Tuần 12: 04/04/2013;   

Địa điểm: Hội trường B4, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

 + Lớp 3: Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho học viên các Khoa còn lại (trừ học viên khoa Quản lý Công nghiệp)

Thời gian: 17:30-20:30, thứ 3 vào các tuần
Tuần 6: 19/02/2013;   tuần 7: 26/02/2013;     tuần 8: 05/03/2013;     tuần 9: 12/03/2013;

Tuần 12: 02/04/2013

Địa điểm: Hội trường A5, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Các bạn học viên vui lòng tra cứu Thời khóa biểu cá nhân để đi học cho đúng lớp.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012