Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/02/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/20-21 dành cho HV (Đợt 4: 24/02 - 02/3/2021)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P.SĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK2/2020-2021 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 21/12 đến hết ngày 27/12/2020. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2:
 Từ ngày 06/01 đến hết ngày 10/01/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 20/01 đến hết ngày 27/01/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4: Từ ngày 24/02 đến hết ngày 02/3/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
1. Về môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH)
- Môn PPNCKH (đối với khóa 2019 & 2020):
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCSHV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.

2. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.SĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân sau ngày 14/01/2021 & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

3. Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 12/3/2021. P.SĐH không giải quyết các trường hợp xin điều chỉnh hoặc hủy lớp nếu phản hồi trễ hạn.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P.SĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 12/3/2021.
P.SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

5. Ngày 01/3/2021 (thứ hai): Các môn học trong HK2/2020-2021 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/02/2021          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/20-21 dành cho HV (Đợt 4: 24/02 - 02/3/2021)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P.SĐH) thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) trong HK2/2020-2021 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 21/12 đến hết ngày 27/12/2020. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2:
 Từ ngày 06/01 đến hết ngày 10/01/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 20/01 đến hết ngày 27/01/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4: Từ ngày 24/02 đến hết ngày 02/3/2021. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
1. Về môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH)
- Môn PPNCKH (đối với khóa 2019 & 2020):
+ Môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn dành cho HV học theo hướng Ứng dụng;
+ Môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc dành cho HV học theo hướng Nghiên cứu.
- Môn PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCSHV (khóa 2018 trở về trước) học theo hướng Nghiên cứu.

2. Các môn học không được mở lớp (do Khoa/Bộ môn không phân công Cán bộ giảng dạy), bị trùng thời khóa biểu (do Cán bộ giảng dạy đề nghị điều chỉnh lịch dạy) hoặc số lượng ĐKMH < 5 (danh sách đính kèm), P.SĐH sẽ tự động hủy kết quả ĐKMH cho HV.
HV vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu (TKB) cá nhân sau ngày 14/01/2021 & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.

3. Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 12/3/2021. P.SĐH không giải quyết các trường hợp xin điều chỉnh hoặc hủy lớp nếu phản hồi trễ hạn.

4. HV có nhu cầu xin mở lớp, vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách HV đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P.SĐH.
Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 12/3/2021.
P.SĐH không giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

5. Ngày 01/3/2021 (thứ hai): Các môn học trong HK2/2020-2021 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, TKB & ĐKMH, HV vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5262 (C. Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012