Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/01/2013

Thay đổi phòng học môn "Thiết kế DSProcessor, FPGA và ứng dụng trong hệ thống viễn thông" sang P.302B2 từ tuần 6

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên có đăng ký học môn "Thiết kế DSProcessor, FPGA và ứng dụng trong hệ thống viễn thông" do TS. Trương Công Dung Nghi phụ trách, bắt đầu từ 23/02/2013 (tuần 6) sẽ chuyển sang học phòng mới 302B2 (lịch học không thay đổi, phòng học sẽ cố định từ tuần 6  đến tuần 13).
 
Rất mong các bạn học viên thông cảm về sự thay đổi này!