Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/08/2020

Thông báo về việc tiếp tục học vào ngày 16/8/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS) và học viên Cao học (HV) về việc tiếp tục học vào ngày 16/8/2020, cụ thể như sau:

Theo kế hoạch, kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 16/8/2020. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế hiện nay, kỳ thi Đánh giá năng lực năm nay sẽ được dời đến ngày 30/8/2020 (chủ nhật).

Do đó, các lớp có thời khóa biểu vào ngày 16/8/2020 vẫn tiếp tục học bình thường.

Các Anh/Chị NCS và HV vui lòng xem TKB chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu CBGD sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, CBGD sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.