Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/08/2020

Thông báo nghỉ học vào ngày 16/8/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS) và học viên Cao học (HV) về việc nghỉ học vào ngày 16/8/2020, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức kỳ thi Đánh giá Năng lực năm 2020, các lớp có thời khóa biểu vào chủ nhật, ngày 16/8/2020 (cả ngày) sẽ được nghỉhọc bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS và HV vui lòng xem TKB chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu CBGD sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, CBGD sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.