Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/08/2020

Kế hoạch thực hiện đề cương HK1/2020-2021

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về kế hoạch đăng ký đề cương online HK1/2020-2021 cụ thể như sau:

STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương")
14 → 20/8/2020
21/9 → 27/9/2020
 (đợt bổ sung)
Kế hoạch này áp dụng chung cho tất cả các chuyên ngành (ngoại trừ chuyên ngành QTKD theo dõi thông báo trên trang web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương Luận văn" 25/8/2020
30/9/2020 (đợt bổ sung)
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL chuyên ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 25/8 → 02/10/2020
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý CN & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 25/8 → 14/12/2020
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 21/12/2020 → 24/01/2021
6 Thời gian thực hiện luận văn đợt 1 năm 2021 (dự kiến)
UD: 24/02 → 14/06/2021
NC: 24/02 → 19/12/2021
 
Lưu ý:

+ Điều kiện để đăng ký đề cương
:
   - PTUD: tích lũy ≥09TC môn học ngành/chuyên ngành.
   - PTNCcó đăng ký môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học"


+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luân văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥40 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥450, TOEFL≥450, IELTS≥4.5,... còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện trên, HV được Nhà trường bảo lưu kết quả thông qua đề cương trong thời gian 01 HK.

Trân trọng thông báo ./.