Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/02/2020          

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 (cập nhật ngày 06/3/2020)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo quyết định của Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Bách Khoa quyết định cho phép sinh viên, học viên toàn trường nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020.

Vì thế, lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 của một số môn học sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

MÃ MH  TÊN MH CBGD NGÀY THI MỚI
GIỜ THI PHÒNG THI
054012 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình TS. Nguyễn Hứa Phùng 06/4/2020 18h15 501B4
045185 Thị giác máy tính TS. Phạm Việt Cường 01/4/2020 18h15 501B4
045187 Điện tử công suất TS. Trương Phước Hòa 03/4/2020 18h15 501B4

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/02/2020          

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 (cập nhật ngày 06/3/2020)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo quyết định của Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Bách Khoa quyết định cho phép sinh viên, học viên toàn trường nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020.

Vì thế, lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 của một số môn học sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

MÃ MH  TÊN MH CBGD NGÀY THI MỚI
GIỜ THI PHÒNG THI
054012 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình TS. Nguyễn Hứa Phùng 06/4/2020 18h15 501B4
045185 Thị giác máy tính TS. Phạm Việt Cường 01/4/2020 18h15 501B4
045187 Điện tử công suất TS. Trương Phước Hòa 03/4/2020 18h15 501B4

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012