Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/02/2020          

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 (mới)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa quyết định cho phép nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên toàn Trường tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020 để phòng chống dịch do virus Covid-19 gây ra.

Vì thế, lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 của một số môn học sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

MÃ MH  TÊN MH CBGD NGÀY THI MỚI
GIỜ THI PHÒNG THI
054012 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình TS. Nguyễn Hứa Phùng 02/03/2020 18h15 501B4
045185 Thị giác máy tính TS. Phạm Việt Cường 04/03/2020 18h15 501B4
045187 Điện tử công suất TS. Trương Phước Hòa 06/03/2020 18h15 501B4

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/02/2020          

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 (mới)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa quyết định cho phép nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên toàn Trường tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020 để phòng chống dịch do virus Covid-19 gây ra.

Vì thế, lịch thi cuối kỳ HK1/19-20 của một số môn học sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

MÃ MH  TÊN MH CBGD NGÀY THI MỚI
GIỜ THI PHÒNG THI
054012 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình TS. Nguyễn Hứa Phùng 02/03/2020 18h15 501B4
045185 Thị giác máy tính TS. Phạm Việt Cường 04/03/2020 18h15 501B4
045187 Điện tử công suất TS. Trương Phước Hòa 06/03/2020 18h15 501B4

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012