Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/08/2019          

Thông báo thay đổi phòng học môn Nhiệt động lực học và truyền nhiệt

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Nhiệt động lực học và truyền nhiệt sẽ thay đổi phòng học vào ngày 11/8/2019, chủ nhật, tiết 2 - 6, phòng 604B4.

Sau thời gian trên, lớp vẫn học tại phòng học cũ.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/08/2019          

Thông báo thay đổi phòng học môn Nhiệt động lực học và truyền nhiệt

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Nhiệt động lực học và truyền nhiệt sẽ thay đổi phòng học vào ngày 11/8/2019, chủ nhật, tiết 2 - 6, phòng 604B4.

Sau thời gian trên, lớp vẫn học tại phòng học cũ.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012