Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/06/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK hè/18-19 (Đợt 2: 05-12/7/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký môn học Khối Kiến thức bổ sung trong HK hè/2018-2019 đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2018 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2019 - đợt 1 Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học, học viên vui lòng xem TKB cá nhân sau ngày 05/7/2019) như sau:


Đợt 1: Từ 16h00 ngày 27/6 đến hết ngày 02/7/2019. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 05/7 đến hết ngày 12/7/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
* Đối với các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm):
+ Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên, học viên vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình &
+ Học viên chỉ đăng ký bổ sung các môn học thuộc khối KTBS đã được mở chính thức trong HK hè/18-19 (xem Thời khóa biểu ngành).

* Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019 để Nhà trường xem xét giải quyết.

* Ngày 08/7/2019 (thứ hai): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học sẽ tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 12/7/2019. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

* Các môn học Khối Kiến thức chung và Khối KTBB, Phòng SĐH sẽ mở vào HK1/2019-2020. Dự kiến đăng ký môn học online vào ngày 20/7/2019.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/06/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK hè/18-19 (Đợt 2: 05-12/7/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký môn học Khối Kiến thức bổ sung trong HK hè/2018-2019 đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm (chỉ dành cho khóa 2018 - đợt 2 trở về trước; riêng khóa 2019 - đợt 1 Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học, học viên vui lòng xem TKB cá nhân sau ngày 05/7/2019) như sau:


Đợt 1: Từ 16h00 ngày 27/6 đến hết ngày 02/7/2019. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 05/7 đến hết ngày 12/7/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
* Đối với các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm):
+ Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự động hủy đăng ký môn học cho học viên, học viên vui lòng kiểm tra lại Thời khóa biểu cá nhân của mình &
+ Học viên chỉ đăng ký bổ sung các môn học thuộc khối KTBS đã được mở chính thức trong HK hè/18-19 (xem Thời khóa biểu ngành).

* Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019 để Nhà trường xem xét giải quyết.

* Ngày 08/7/2019 (thứ hai): Các môn học thuộc khối KTBS sẽ bắt đầu học, lịch học sẽ tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 12/7/2019. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

* Các môn học Khối Kiến thức chung và Khối KTBB, Phòng SĐH sẽ mở vào HK1/2019-2020. Dự kiến đăng ký môn học online vào ngày 20/7/2019.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012