Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/05/2019          

Thông báo thay đổi lịch thi môn Kỹ thuật xử lý nền đất yếu

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Kỹ thuật xử lý nền đất yếu do Thầy Lê Bá Vinh phụ trách sẽ thay đổi lịch thi cuối kỳ, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 29/06/2019, vào lúc 18h15.
- Phòng thi: 403B4.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/05/2019          

Thông báo thay đổi lịch thi môn Kỹ thuật xử lý nền đất yếu

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Kỹ thuật xử lý nền đất yếu do Thầy Lê Bá Vinh phụ trách sẽ thay đổi lịch thi cuối kỳ, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 29/06/2019, vào lúc 18h15.
- Phòng thi: 403B4.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012