Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/04/2019          

Lịch thi cuối kỳ HK2/2018-2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & Học viên cao học lịch thi học kỳ chính thức HK2/2018-2019.

Ngày bắt đầu thi HK2/2018-2019 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 03/06/2019.

Các Anh/Chị NCS & học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi tại mục "Lịch thi cá nhân" trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo!


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/04/2019          

Lịch thi cuối kỳ HK2/2018-2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & Học viên cao học lịch thi học kỳ chính thức HK2/2018-2019.

Ngày bắt đầu thi HK2/2018-2019 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 03/06/2019.

Các Anh/Chị NCS & học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi tại mục "Lịch thi cá nhân" trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo!


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012