Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/02/2019

Kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 (13-15/02/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 như sau:


Đợt 1: Từ ngày 08/1 đến hết ngày 11/1/2019.

Đ
ợt 2: Từ ngày 22/1 đến hết ngày 24/1/2019.

Đợt 3: Từ ngày 13/2 đến hết ngày 15/2/2019.


Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.
- Đối với các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3 (13-15/2/2019).
- Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 13/2 đến ngày 15/2/2019 để Nhà trường xem xét giải quyết.


Trân trọng thông báo./.