Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/12/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 (08-11/01/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 như sau:

Thời gian: Từ ngày 08/1 đến hết ngày 11/1/2019.

Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/12/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 (08-11/01/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 như sau:

Thời gian: Từ ngày 08/1 đến hết ngày 11/1/2019.

Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho học viên học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và học viên học theo hướng Nghiên cứu.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012