Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/11/2018          

Lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 - HK1/2018-2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 của HK1/2018-2019 (GV Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách) như sau:
 
     - Lớp 1: Thi giữa kỳ vào thứ 2 ngày 03/12/2018 - tại Phòng 403B4
 
     - Thời gian bắt đầu thi: 18g15 

 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/11/2018          

Lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 - HK1/2018-2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 của HK1/2018-2019 (GV Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách) như sau:
 
     - Lớp 1: Thi giữa kỳ vào thứ 2 ngày 03/12/2018 - tại Phòng 403B4
 
     - Thời gian bắt đầu thi: 18g15 

 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012