Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2018          

Lịch thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về lịch thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết) như sau:

Ngày thi: 15/09/2018

Giờ thi: Chiều 15/09/2018 (giờ cụ thể thông báo sau)

Phòng thi: thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/09/2018          

Lịch thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về lịch thi bổ sung ngoại ngữ 2 kỹ năng (nói, viết) như sau:

Ngày thi: 15/09/2018

Giờ thi: Chiều 15/09/2018 (giờ cụ thể thông báo sau)

Phòng thi: thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012