Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/08/2018          

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị NCS, học viên cao học về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

- Các lớp học vào ngày 02/9/2018 (Chủ nhật), 03/9/2018 (thứ Hai) được nghỉ học.

- Lịch học bù sẽ được GV thông báo tại lớp sau.
Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 31/08/2018          

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị NCS, học viên cao học về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

- Các lớp học vào ngày 02/9/2018 (Chủ nhật), 03/9/2018 (thứ Hai) được nghỉ học.

- Lịch học bù sẽ được GV thông báo tại lớp sau.
Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012