Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/03/2019          

Thông báo nghỉ học ngày 30 & 31/03/2019

Nhằm phục vụ cho kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 vào ngày 31/03/2019. Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo quý  Anh/Chị NCS, học viên cao học, học viên lớp ôn tập có lịch học các môn học Sau đại học như sau:

Thứ 7, ngày 30/03/2019      - Tiết bắt đầu từ tiết 7 đến hết tiết 16
Chủ Nhật ngày 31/03/2019  - Tiết bắt đầu từ tiết 2 đến hết tiết 6

Quý Anh/Chị NCS, học viên cao học, học viên lớp ôn tập có lịch học trong thời gian trên được nghỉ học và lịch học sẽ được kéo dài vào tuần kết thúc,  vui lòng xem Thời khóa biểu cá nhân tại Cổng thông tin Sau đại học.
 
Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/03/2019          

Thông báo nghỉ học ngày 30 & 31/03/2019

Nhằm phục vụ cho kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 vào ngày 31/03/2019. Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo quý  Anh/Chị NCS, học viên cao học, học viên lớp ôn tập có lịch học các môn học Sau đại học như sau:

Thứ 7, ngày 30/03/2019      - Tiết bắt đầu từ tiết 7 đến hết tiết 16
Chủ Nhật ngày 31/03/2019  - Tiết bắt đầu từ tiết 2 đến hết tiết 6

Quý Anh/Chị NCS, học viên cao học, học viên lớp ôn tập có lịch học trong thời gian trên được nghỉ học và lịch học sẽ được kéo dài vào tuần kết thúc,  vui lòng xem Thời khóa biểu cá nhân tại Cổng thông tin Sau đại học.
 
Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012